Chào mừng đến với WEVINA!

Hãy thiết kế website của bạn!

Trước tiên, bạn hãy chọn một mẫu website có sẵn trong tab [Layout]. Sau khi đã chọn được mẫu website ưng ý, bạn có thể dùng tab [Style] để tùy biến font chữ, màu sắc, background... cho phù hợp với thiết kế của bạn.

Thay đổi ảnh banner và tiêu đề cho website.

Bạn có thể chọn các ảnh có sẵn trong [Photo Gallery] hoặc tự upload ảnh lên website, chỉnh sửa nội dung tiêu đề...

Bạn cũng có thể tạo logo hoặc chỉnh sửa tiêu đề của website ở logo.

Bạn có thể dễ dàng thêm, sửa, xóa, ẩn hiện các trang của website bằng chức năng "Edit Navigation".

 

de thi HSG Su 8

PHÒNG GIÁO DỤC-ĐÀOTẠO

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI

CHÂU THÀNH

CẤP HUYỆN

 

NĂM HỌC:  2011-2012

 

MÔN: LỊCH SỬ

 

KHỐI LỚP 8

 

(Thời gian làm bài: 150 phút)

 

        Câu 1: (5 điểm)

       Điền tên các sự kiện quan trọng của lịch sử thế giới cho phù hợp với thời gian trong bảng sau :

STT

Thời gian

Tên sự kiện

1

08/1566

 

2

1789-1794

 

3

02/1848

 

4

28/09/1864

 

5

1871

 

6

14/07/1889

 

7

1911

 

8

07/11/1917

 

9

1929-1933

 

10

01/09/ 1939

 

       Câu 2: (4 điểm)

       Bằng kiến thức đã học trong chương trình Lịch sử lớp 8, em hiểu thế nào là “cách mạng tư sản”? Vì sao nói “cuộc Duy Tân Minh Trị thực chất là một cuộc cách mạng tư sản” ?

       Câu 3: (6 điểm)

       Sau khi cách mạng tháng mười Nga thắng lợi, ngay năm 1919 nhà văn Mỹ Giôn-rít đã công bố tác phẩm “Mười ngày rung chuyển thế giới”. Vậy vì sao nhà văn Giôn-rít lại đặt tên cuốn sách là “Mười ngày rung chuyển thế giới”. Dựa vào ý nghĩa của cuộc cách mạng tháng Mười Nga năm 1917, hãy giải thích lí do?

       Câu 4: (5 điểm)

       Trình bày kết cục của chiến tranh thế giới thứ hai ? Qua kết quả đó em có suy nghĩ gì về chiến tranh thế giới thứ hai? Theo em chúng ta cần phải làm gì để thế giới không còn chiến tranh? 

 

 
   

 

 

 

                                             Hướng dẫn chấm

Môn: LỊCH SỬ – Khối lớp 8

 

 
   

 

 

 

Câu 1: (5 điểm):

TT

Thời gian

Tên sự kiện

Điểm

1

08/1566

Cách mạng Hà Lan

0,5 đ

2

1789-1794

Cách mạng tư sản Pháp

0,5 đ

3

02/1848

Tuyên ngôn Đảng cộng sản

0,5 đ

4

28/09/1864

Quốc tế thứ nhất được thành lập

0,5 đ

5

1871

Công xã Pari được thành lập

0,5 đ

6

14/07/1889

Quốc tế thứ hai được thành lập

0,5 đ

7

1911

Cách mạng Tân Hợi ( Trung Quốc)

0,5 đ

8

07/11/1917

Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười Nga thắng lợi

0,5 đ

9

1929-1933

Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới

0,5 đ

10

01/09/ 1939

Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ

0,5 đ

Câu 2: (4 điểm).  

-Cách mạng tư sản là :

+ Lãnh đạo: tư sản, quý tộc tư sản hóa.                        (1,0 đ)

+ Mục đích:

  • Đem lại quyền lợi cho tư sản, quý tộc tư sản hóa.  (1,0 đ)
  • Mở đường cho CNTB phát triển.                            (1,0 đ)

-Cuộc Duy Tân Minh Trị thực chất là một cuộc cách mạng tư sản vì hội đủ các điều kiện trên.    (1,0 đ)

Câu 3: (6 điểm)

-Cách mạng tháng Mười Nga không những  làm thay đổi hoàn toàn vận mệnh đất nước, số phận của hàng triệu con người Nga:  lần đầu tiên trong lịch sử cách mạng đã đưa con người lên nắm chính quyền, xây dựng chế độ mới, chế độ xã hội chủ nghĩa, làm cho các nước đế quốc phải hoảng sợ..     (2,0 đ)

-Tiếng vang của cuộc cách mạng tháng mười Nga đã vượt qua biên giới nước Nga, có tác động lớn đến thế giới, đã dẫn đến những thay đổi lớn lao và để lại nhiều bài học quý báu cho cuộc đấu tranh giải phóng của giai cấp vô sản, nhân dân lao động và các dân tộc bị áp bức.        (2,0 đ)

-Cổ vũ mạnh mẽ phong trào cách mạng của giai cấp công nhân các nước, chỉ ra cho họ con đường đúng đắn đi tới thắng lợi cuối cùng của sự nghiệp giải phóng dân tộc. (1,0 đ)

-Tạo ra những điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, phong trào giải phóng dân tộc ở nhiều nước trên thế giới, nhất là các nước A, Phi, Mĩ la tinh..      (1,0 đ)

Câu 4: (5 điểm)

-Chủ nghĩa phát xít bị tiêu diệt.             (0,5 đ)

-Là cuộc chiến tranh lớn nhất, khốc liệt nhất, tàn phá nặng nề nhất… (0,5 đ)

+60 triệu người chết, 90 triệu người tàn tật. (0,5 đ)

+Thiệt hại về vật chất gấp 10 lần so với chiến tranh thế giới thứ nhất (0,5 đ), bằng tất cả các cuộc chiến tranh trong 1000 năm trước đó cộng lại. (0,5 đ)     

-Dẫn đến những biến đổi căn bản của tình hình thế giới.  (0,5 đ)

-Là cuộc chiến tranh phi nghĩa, vì tham vọng riêng mà gây ảnh hưởng đến toàn nhân loại.  (0,5đ)

è Chúng ta cần phải phản đối (0,5 đ), tìm cách ngăn chặn chiến tranh (0,5 đ), bảo vệ nền hòa bình (0,5 đ).

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cấu trúc đề:

Câu 1:

-Lịch sử thế giới từ giữa thế kỷ XVI  đến 1945.

1. Cách mạng Hà Lan (08/1566) – Trang 4 – SGK.

2. Cách mạng tư sản Pháp (1789-1794) – Trang 10 – SGK.

3. Tuyên ngôn Đảng Cộng sản (02/1848) – Trang 32 – SGK.

4. Quốc tế thứ nhất được thành lập (28/09/1864) – Trang 33 – SGK.

5. Công xã Pari được thành lập (1871) – Trang 36 – SGK.

6. Quốc tế thứ hai được thành lập (14/07/1889) – Trang 47 – SGK.

7. Cách mạng Tân Hợi (Trung Quốc)-(1911) – Trang 61 – SGK.

8. Cách mạng XHCN tháng Mười Nga thắng lợi (07/11/1947) – Trang 78 – SGK.

9. Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929-1933) – Trang 90 – SGK.

10. Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ (01/09/1939) – Trang 105 – SGK.

Câu 2:

-Tuần 1, 2

-Tiết 1, 2, 3, 4.

-Bài 1: Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên.

-Bài 2: Cách mạng tư sản Pháp.

-Tuần 9

-Tiết 17.

-Bài 12: Nhật Bản giữa thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX.

Câu 3:

-Tuần 11, 12

-Tiết 22, 23

-Bài 15: Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917…..

Câu 4:

-Tuần 16

-Tiết 31, 32

-Bài 21: Chiến tranh thế giới thứ hai…